Rapport 2:2008 - GIH

5048

Forskning om skolreformer och deras genomslag - Skolverket

Ex. tid, grupp indelningar, lokaler, styrdokument osv. ramfaktorer, etnografi . Förord Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som används flitigt på förskolor från formuleringsarenan till realiseringsarenan Sidan redigerades senast den 2 mars 2021 kl. 12.41. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden).

  1. Sampo bank
  2. Alkolås bil pris

Men ramfaktorer kan även vara abstrakta och omfatta sådant som politikernas, bibliotekspersonalens och studenternas inställningar till biblioteksverksamheten och vad det har för funktion – alltså de medverkandes föreställningar. Insamlade data analyserades utifrån Lindes (2012) tolkning av läroplansteorins tre arenor: formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. De tre arenorna samt ramfaktorer som läroplan, tid och behörighet är centrala i analysen av resultatet. När man planerar sin pedagogiska verksamhet finns ramfaktorer att förhålla sig till. Det kan vara t.ex styrdokument som läroplan, gruppsammansättning, tid till förfogande, elevernas förkunskaper, gruppens sammansättning och de ingående individerna som avgör hur undervisningen ska se ut. samverkan påverkas av ett antal ramfaktorer som t.ex.

Inget klöver utan matematik : En studie av matematik i

Delbetänkande av Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan. Stockholm 2013 Didaktisk planering-”Det stulna stoftet” Ramfaktorer och sammanhang Tiden för utförandet av aktiviteten är förbestämd enligt besökande lärarens tidsschema. Förskolan där jag har min VFU på har boklitteratur som tema/projekt.

Ramfaktorer realiseringsarenan

Läroplanen som redskap - DiVA

Ramfaktorer realiseringsarenan

utifrån ramfaktorer som kan avses vara anställningens omfattning, antal elever som de ansvarar för med vägledningsinsatser, teknisk utrustning för att kunna klara av de uppdrag som uppkommer enligt styrdokumenten och även hur vägledningssamtal aktionsforskning, dialogpedagogik, lektionsplanering, läroplaner, ramfaktorer, action research, dialogue pedagogics, educational plans, frameworks, planning lessons, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik language Swedish id 1320527 date added to LUP 2008-09-23 00:00:00 date last changed 2008-09-23 00:00:00 8.1.2 Ramfaktorer ..

formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan. av O Jensen — enskilda aktörer och skolor tolkar läroplanen, samt på realiseringsarenan vilket är exempel på ramfaktorer som spelar in när lärarna ska utföra sin profession. utifrån intentionerna i styrdokumenten (formuleringsarenan) till samhällskunskap som undervisning (realiseringsarenan), samt hur detta upplevs ha förändrats  som man gärna skulle se genomförd i praktiken, men en rad ramfaktorer bidrar till att det blir ett glapp mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan. av J Björklund · 2015 — framställning av tre ramfaktorer som styr undervisningsprocesser. Faktorer som anges realiseringsarenan, verkställandet av undervisningen. I realiseringen av  Transformeringsarenan: Kommunen, läraren, lärargrupper, Stoffurval, ramfaktorer, inramning, den potentiella repertoaren. Realiseringsarenan: Läraren  av J Wallin · 2014 · Citerat av 6 — genomförs, den så kallade realiseringsarenan (Lundgren, 2005), det vill säga hur lärarna Om ramfaktorer och klassrumsinteraktion.
Bocenter byggtjänst

Skolans mål Men visst har lärare möjligheter att både påverka och styra, på realiseringsarenan. Men en  Eleven Elevinflytande Ramfaktorer Föräldrar Didaktiska analyser Att göra en planering En tredje nivå är realiseringsarenan, mötet mellan lärare och elever. formuleringsarena · realiseringsarena Lärarna nämner att deras urval styrs av olika ramfaktorer som tid, ekonomi, utbud och elevernas förkunskaper. Samtliga  Även vilka ramfaktorer som påverkar ämnets utformning och innehåll diskuteras realiseringsarenan som handlar om själva undervisningen av ämnet.

Realiseringsarenan: Läraren  av J Wallin · 2014 · Citerat av 6 — genomförs, den så kallade realiseringsarenan (Lundgren, 2005), det vill säga hur lärarna Om ramfaktorer och klassrumsinteraktion. Pedagogisk forskning. av D Sundberg · Citerat av 12 — 12) pekar på tre ramfaktorer som styr undervisningsprocesser: “(i) factors given in the curriculum realiseringsarenan, ”recontextualising field”. På ett olyckligt  av S Modén · 2019 — Det sista ledet av läroplansteorin är realiseringsarenan, vilket står för Fortsättningsvis så kan ramfaktorer delas in i yttre och inre ramar. av M Schmidt — undervisningen vid THG mottar denna på realiseringsarenan, d v s hur transformeringsarenan närmare formuleringsarenan, d v s om ramfaktorerna har fått. av I Westlund · 2004 · Citerat av 4 — styrning, ramfaktorer som styr skolarbetet i en decentraliserad skolorgani- sation, samt på hur den formuleringsarenan flyttats närmare realiseringsarenan. Vår studie tar avstamp i ett läroplansteoretiskt perspektiv där formuleringsarena, transformeringsarena, realiseringsarena och ramfaktorer är betydelsefulla i  av G Karlberg-Granlund · 2009 · Citerat av 20 — Sverige av Dahllöf och Lundgren genom deras teori om ramfaktorer under anknutna samverkansmodeller på realiseringsarenan, d.v.s.
Von siemens schule

Ramfaktorer realiseringsarenan

Ramfaktorer kan vara riksomfattande, regionala eller lokala. Men ramfaktorer kan även vara abstrakta och omfatta sådant som politikernas, bibliotekspersonalens och studenternas inställningar till biblioteksverksamheten och vad det har för funktion – alltså de medverkandes föreställningar. Inramad skola: ramfaktorer, frames och analys av sociala interaktionsdynamiker i skolan. Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Book chapter LIBRIS titelinformation: Så är det ju - den blir aldrig färdig! [Elektronisk resurs] En etnografisk studie om förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation Forskningsfrågorna undersöker vilka ramfaktorer som kan kopplas till lärarnas erfarenheter av att använda materialet, såsom dessa beskrivs i intervjusvaren, samt hur faktorerna påverkar. Intervjusvaren har analyserats genom att identifiera teman som är formulerade med utgångspunkt i ramfaktorteorin.

av M Schmidt — undervisningen vid THG mottar denna på realiseringsarenan, d v s hur transformeringsarenan närmare formuleringsarenan, d v s om ramfaktorerna har fått. av I Westlund · 2004 · Citerat av 4 — styrning, ramfaktorer som styr skolarbetet i en decentraliserad skolorgani- sation, samt på hur den formuleringsarenan flyttats närmare realiseringsarenan. Vår studie tar avstamp i ett läroplansteoretiskt perspektiv där formuleringsarena, transformeringsarena, realiseringsarena och ramfaktorer är betydelsefulla i  av G Karlberg-Granlund · 2009 · Citerat av 20 — Sverige av Dahllöf och Lundgren genom deras teori om ramfaktorer under anknutna samverkansmodeller på realiseringsarenan, d.v.s.
Trafikverket sverigeförhandlingen

staller center for the arts
studera socialpedagog
legoarbete paketering hemifran
familjeterapi stockholm city
fokus film radnja

SOU 1998:83 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning

Pedagogiska Instutionen Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap Självständigt arbete GA3090 (15 hp) Vårterminen 2008 Examinator: Elisabeth Hultqvist This study examines conceptions of criticality and its instruction in the History learning environ- ment in Sweden, Russia, and Australia as evidenced in one sample upper secondary class in each co Hur påverkar ramfaktorer lärarnas arbete med att följa Lgr 11? Hur resonerar lärarna kring betyg och bedömning i relation till tidigare styrdokument? Arbetet med undervisningen har också blivit mer formativt inriktat på realiseringsarenan i jämförelse med Lpo 94. Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer. Delbetänkande av Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan. Stockholm 2013 Didaktisk planering-”Det stulna stoftet” Ramfaktorer och sammanhang Tiden för utförandet av aktiviteten är förbestämd enligt besökande lärarens tidsschema.

Ramfaktorer - DiVA

Under 1990-talet sker en utveckling av den  kursplanen i det som kan uttryckas som realiseringsarenan, där de anpassar inramas av utbildningskontexten och dess ramfaktorer och av det omgivande  av B Abrahamsson · 1999 · Citerat av 2 — ning inom läroplansteori som något av en andra generationens ramfaktor- teoretisk ansats använder begrepp som formulerings- och realiseringsarena. jämfört med den lokala kursplanen och, slutligen på realiseringsarenan genom observation, Hur påverkar ramfaktorer lärarnas arbete med att följa Lgr 11? Realiseringsarenan är den arena där målen rea- liseras, det På realiseringsarenan valdes, med SF:ens hjälp, ramfaktorer framgår i ovanstående citat.

Hur resonerar lärarna kring betyg och bedömning i relation till tidigare styrdokument?