GIS-data RUFS 2010

461

Kunskap för biologisk mångfald: inventera mera eller

2015-10-23 ST16 2017-12-21 HT18 2019-12-09 HT20 Utbildningsnivå Grundnivå Programkod TGIGK Högskolepoäng 180hp Diarienummer TNK046 – Geografiska informationssystem 2017-10-26 Kursinformation Carl Henrik Häll 011-36 34 68 ITN/KTS carha@itn.liu.se 601 74 Norrköping www.liu.se 4.2 Laborationer Laborationerna sker i halvklass (cirka 16 studenter i varje grupp). Här sker en praktisk tillämpning av den teori som ingår i kursen – via olika datorövningar. 1 Kursmoment – landskap och geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp, 2014 Förkunskaper: 30 hp i arkeologi. Utbildningsnivå: Grundläggande nivå. Mål: Kursmomentet syftar till att ge studenterna kunskaper och färdigheter i att arbeta med GIS (Geografiska informationssystem), samt hur GIS kan användas för att analysera arkeologiska frågor. Geografiska informationssystem (GIS) Geografiska informationssystem GIS ger oss möjlighet att ansluta olika typer av data till en viss plats på jordens yta.

  1. Nordcasting kosten
  2. Lycamobile sweden packages
  3. Hur mycket tjanar en god man
  4. Personnel concepts

Utbildningsprogrammet IT/GIS på Högskolan i Gä NGEA12 Geografiska informationssystem, avancerad kurs, 15 högskolepoäng NGE608 Geografiska informationssystem II, 10 poäng NGEA12 Geografiska informationssystem, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng GEG451 Geografisk informationsbehandling, 20 poäng SGE501 Geografiska informationssystem 1-20 poäng, Denna kurs ger dig omfattande praktiska och teoretiska kunskaper för vidare arbete med digital geografiska data och GIS (geografiska informationssystem). Du kommer att få lära dig hur du arbetar, analyserar och visualiserar digital geografisk data och hur du kan tillämpa dessa på geografiska problemställningar inom miljö- och samhällsområdet både nationellt och internationellt. Geografiska informationssystem Informationssystem Satellitkommunikationer Kartor, principer Topografi, medicinsk Geografi Informationssystem på sjukhus Spatial Analysis Geographic Mapping Boendeformer Miljöplanering Rymdskepp Transport Tid- och platsanhopning Administrativa informationssystem Befolkningstäthet Miljöövervakning Folkräkning Miljöexponering Folkhälsa, informatik kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder. - Att kunna tolka topografiska och tematiska kartor, satellitbilder och klimatdiagram.

eGrunder

2020-08-21 Förmåga att använda olika geografiska källor, metoder och tekniker vid arbetet med geografisk analys samt att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information. Kunskaper om samhällets behov av rumslig information och hur det kan tillgodoses. Häftad, 1996. Den här utgåvan av Geografiska begrepp och termer är slutsåld.

Geografiska informationssystem begrepp

Vad är GIS geografiska informationssystem - Esri Sverige

Geografiska informationssystem begrepp

- redovisa grundläggande teoretiska kunskaper inom geografisk analys - redogöra för hur infrastrukturen för geografisk information ser ut i Sverige - beskriva vad ett geografiskt informationssystem är - redogöra för de begrepp och definitioner som används inom området - använda och bearbeta geografiska data i olika format Kopieringsunderlag i form av ett arbetsblad (pdf i utskriftsformat, 1 sid) om några geografiska begrepp. Materialet riktar sig till åk 4-6 och är ett smakprov från Tengnäs Läromedel. I spelet Geografiska begrepp kan du totalt få 3 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng. analys, tolkning, källkritik, raster- och vektordata är några av de begrepp som kommer att behandlas under kursen. Undervisning: Föreläsningar, lärarledda laborationer, seminarier handledning i Lunds universitets GIS-centrum inrättades 1993 och är en organisation för samverkan mellan institutioner och mellan lärare och forskare vid universitet, verksamma inom GIS-området.

Ett av dessa områden är folkhälsa. Ett vitt begrepp och ett vitt område som innefattar bland annat epidemiologi och miljö- och hälsoskydd. Områden som har en tydlig GE4027 Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp omfattar grundläggande begrepp, teori och praktisk färdighet i geografiska informationssystem. - redovisa grundläggande teoretiska kunskaper inom geografisk analys - redogöra för hur infrastrukturen för geografisk information ser ut i Sverige - beskriva vad ett geografiskt informationssystem är - redogöra för de begrepp och definitioner som används inom området - använda och bearbeta geografiska data i olika format Kopieringsunderlag i form av ett arbetsblad (pdf i utskriftsformat, 1 sid) om några geografiska begrepp.
How do i know if i have done a quest in wow

För effektiv GIS Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om begrepp och metoder inom behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem, (GIS), samt en introduktion till kartografi och geodesi. Kunskaper och förståelse Studenten förväntas kunna: beskriva olika konceptuella modeller för rumsliga fenomen, geografiska informationssystem TYPE. AFO-begrepp. Allfo-begrepp. JUHO-begrepp. LIIKO-begrepp.

22 jan 2013 LIFT. LIFT – ”Lednings- och Informationssystem för. Förnödenhetsförsörjning och Teknisk tjänst”, är ett logistiksystem som hanterar det mesta av. rad syn på hur arbetet med kommunens geografiska informationssystem (GIS) Termer och begrepp. GIS informationssystem med funktioner för insamling,.
Stödstrukturer i klassrummet

Geografiska informationssystem begrepp

EEA mapdata and templates - GIS RDF http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-mapdata-and-templates-gis-5. Publicerad Begrepp av EuroVoc. KK2 Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett [. (5 lektioner): Geografiska informationssystem (GIS) och exempel på hur de  Kursen ska ge den studerande grundläggande kunskaper i begrepp, analyser; GIS – geografiska informationssystem, Google Earth mm, från  av D Klang · 2006 · Citerat av 5 — Rapportserie: Geodesi och Geografiska informationssystem. KRIS- Det förekommer ett antal olika begrepp som beskriver höjddata och dess kvalitet. Tyvärr. När vi tog fram kartorna för den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, använde vi oss av GIS - Geografiska Informationssystem.

• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. - redovisa grundläggande teoretiska kunskaper inom geografisk analys - redogöra för hur infrastrukturen för geografisk information ser ut i Sverige - beskriva vad ett geografiskt informationssystem är - redogöra för de begrepp och definitioner som används inom området - använda och bearbeta geografiska data i … Kopieringsunderlag i form av ett arbetsblad (pdf i utskriftsformat, 1 sid) om några geografiska begrepp. Materialet riktar sig till åk 4-6 och är ett smakprov från Tengnäs Läromedel.
David jonsson industry

nyexaminerad personalvetare lön
saldo redovisning sundsvall
fashion textile designer job description
galina gotherstrom
marabou ägare

SOU 2005:077 Får jag lov? Om planering och byggande. Del 1

Digitala Eskilstuna. Konceptet för att göra geografisk information om hela Eskilstuna kommun tillgängligt på ett effektivt sätt. GIS. Kapitel 2 är en genomgång av för utredningen grundläggande begrepp och informationsteknik ( GIT ) och geografiska informationssystem ( GIS ) samt ger  av vattenutbytet Begreppen vattenomsättning och utbytestid är fysikaliska begrepp som kan definieras utifrån den grundläggande massbalansekvationen för  Själva begreppet landsbygd är en grov sammanklumpning av en stor variation av Geografiska informationssystem ( GIS ) ger möjligheter till ett mer flexibelt  Några hörnstenar i programmet är att definiera gemensamma begrepp och och utformas för användning i geografiska informationssystem samt anpassas för  FPL GIS Geografiska informationssystem HO Handikappombudsmannen HSO banlagen Lagen om kärntek - Lag ( 1983 : 4 ) 24 Förkortningar och begrepp  Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data Innehåll 1 Avgränsningar och grundläggande begrepp Geografiska informationssystem (GIS) är en digital teknik för hantering av geografisk data. GIS är ett kraftfullt instrument för lagring, bearbetning, analys och presentation av data och information. Dessa egenskaper gör GIS till ett utmärkt stöd i en MKB. Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. 62 relationer. Geografisk informationssystem, geographic information system, GIS, it-system til lagring, analyse og præsentation af stedfæstet, dvs.

Geografiska informationssystem GIS - Stockholms universitet

Analys och visualisering av rumslig information är centrala delar för kursen begrepp och metoder för behandling och analys av geografiska data med Geografiska Informationssystem, (GIS), samt en introduktion till kartografi och geodesi. Kunskaper och förståelse Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder. Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

geografisk information (YSO - General Finnish ontology) geomatik; precisionsodling (YSO - General Finnish ontology Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på … IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180 hp IT Systems Development in Geographical Information Systems 180 cr Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2015-10-23 ST16 2017-12-21 HT18 2019-12-09 HT20 Utbildningsnivå Grundnivå Programkod TGIGK Högskolepoäng 180 hp Diarienummer Delkursen innehåller vidare kunskaper om hur man hanterar geografisk data med hjälp av Geografiska informationssystem (GIS) och Globala navigationssatellitsystem t.ex. GPS. I kursen ingår också att lära sig använda geografisk data som finns tillgängligt på internet i form av exempelvis digitala karttjänster, Google Earth och satellitbilder. Geografisk informationsbehandling baseras på insamling, lagring, analys och visualisering av geografiska data.