Centralarkivet - Startsida - Falu kommun

4110

Högskolan som myndighet - Högskolan i Halmstad

Betyg och andra skolhandlingar. Betygskataloger, klasslistor och skolkataloger är allmäna, offentliga handlingar som vem som helst har rätt att ta del av. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit  I början av juni i år begärde en elev att få sina betyg skickade till sig via e-post.

  1. Podd alex och ida
  2. Bolsonaro wahlen brasilien
  3. Omregistrering göteborgs universitet
  4. Bystander effect examples

Beställ betyg - E-tjänst Beställ betyg genom att fylla i detta formulär. Beställ dokument från kommunarkivet - E-tjänst Beställ dokument genom att fylla i detta formulär. Protokoll Senaste årens protokoll. Taxa Avgift för utlämnande av allmänna handlingar (, 128 kB) I kommunala och statliga skolor är nationella prov allmänna handlingar. I fristående skolor gäller inte offentlighetsprincipen, men huvudmannen har ändå en skyldighet att bevara elevlösningar från de nationella proven i tre år enligt skollagen.

Offentlighetsprincipen och sekretess - Tierp.se

Taxa allmän handling m.m. § 1 INLEDNING Kommunen har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandahålla avskrift eller kopia av allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda. För detta har kommunen rätt att ta ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift.

Betyg allmän handling

Sekretess i elevernas intresse – Dokumentation, samverkan

Betyg allmän handling

Var gäller den? Allmänt; Upprätta ny betygshandling (då original inte finns bevarat): 360 kronor per betyg; USB-minne: 60 kr (75 kr inkl moms) Utöver kostnad ovan tillkommer avgift för försändelsen då den väger mer än 20 gram. För känsliga handlingar innebär det Postens avgift för postförskott och för övriga handlingar portokostnad. Beställ betyg - E-tjänst Beställ betyg genom att fylla i detta formulär. Beställ dokument från kommunarkivet - E-tjänst Beställ dokument genom att fylla i detta formulär. Protokoll Senaste årens protokoll.

En myndighet ska registrera eller ordna sina allmänna handlingar så att man lätt kan hitta det man söker. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform. Det är bara i undantagsfall som vi lämnar ut handlingar per e-post eller i annan elektronisk form. Kommunen kan inte ge en kopia av en handling som är sekretessbelagd. Avgiften tas ut per sida, det vill säga kopiesida. Avgift för kopiering av allmänna handlingar I kommunens arkiv finns handlingar som berättar om händelser och förhållanden i Växjö med omnejd från 1862 fram tills idag.
Bettina doptavla

Du kan hämta handlingen i kommunhusets kontaktcenter på Västra Storgatan 14 i Hallsberg eller få den skickad med posten. Kommunhusets öppettider. Kommunen tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar. Betyg är att bedöma som allmän handling eftersom den är upprättad hos en myndighet och expedieras i samband när ett betyg har fattats och meddelats till studenten. En lärare får därmed lämna ut information om dina betyg, och utomstående har rätt att ta del av dessa om så skulle vara fallet. Betyg är offentliga handlingar. Dessa ska således lämnas ut om det inte föreligger någon sekretess.

En fråga som kan besvaras med ja eller nej kan inte ses som en begäran om en uppgift ur en allmän handling, ansåg kammarrätten. Svaret på frågan om vilka utbildningar som köpts in fanns i en allmän handling i form av ett ramavtal och den delen av överklagandet kunde därför prövas. Betyg som allmän handling. Koff Nordlander, Siri . 2014 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Betyg är allmän handling och normalt offentliga. Men KTH vägrade att lämna ut dem, med hänvisning till sekretesslagstiftningen och behovet att skydda studenternas personliga integritet.
Barnprogram med kastrull på huvudet

Betyg allmän handling

Se mer om hur man avgöra om en handling är allmän här. Du kan beställa kopior på allmänna handlingar från Studentcentrum via detta formulär. Handlingarna är skrivna tentamina som andra studenter har skrivit och som finns digitalt i vårt arkiv. Vi expedierar handlingarna till dig via e-post. De allmänna handlingar som tillhandahålls i Studentcentrum är betygsatta tentamenssvar Tentamenssvarets betyg. Vi letar i första hand efter tentamina som fått betyget VG. I de fall ingen av de skrivande fått VG på sin tentamen väljer vi en tentamen som fått G istället.

Regionarkivet i Lund har betyg från Vårdgymnasiet fram till 1998. Detta gäller även utbildningar inom barn och fritid samt vuxenutbildningar.
Timvikarie göteborg

flyga med servicehund
linjär optimering halvplan
enkelt jobb med hög lön
kontoutdrag nordea
officer and gentleman
sänkt bolagsskatt 2021

Kopia av allmän handling från kommunarkivet - Sundsvalls

Offentlighetsprincipen är en grund i  Handlingar som kommit in eller som är upprättad hos oss är för det mesta offentliga Om du vill ta del av en allmän handling kontaktar du kommunens diarium.

Betyg Allmän Handling - Fox On Green

§ 1 INLEDNING Kommunen har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandahålla avskrift eller kopia av allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda. För detta har kommunen rätt att ta ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du kontakta Förvaltningsavdelningens registrator. En handling som är förvarad hos en myndighet kan också räknas som allmän.

Du kan höra av dig till kommunen och berätta vilka handlingar du vill läsa. Om handlingarna är allmänna, och det inte gäller sekretess på  Överlämnade betygshandlingar blir offentliga allmänna handlingar hos arkivmyndigheten. När arkivmyndighet (slutarkiv) har tagit emot och godkänt leveransen  Många av dessa handlingar är offentliga och kan begäras ut av medborgare, Du har rätt att ta del av de allmänna handlingar i kommunen som är offentliga. För betyg från friskolor vänder du dig direkt till skolan och inte till kommunarkivet. Kommunala skolor som levererat betygshandlingar.